Άπονες εξουσίες

Μιχάλης Κακογιάννης

Μια νύχτα που βουλιάζανε
τα σπίτια μες στο χιόνι,
καρδούλα μου,

στον κάτω δρόμο του χωριού,
καρδούλα μου

σκοτώσαν τον Αντώνη,
Αντώνη μου

Μάνα σε ξεκληρίσανε
άπονες εξουσίες
Ψυχή δε σου αφήσανε
μόνο φωτογραφίες

Ο ένας γιος της μπάρκαρε
κρυφά από τη Μεθώνη,
καρδούλα μου,

τον άλλο τον συλλάβανε,
καρδούλα μου,

γιατί ήταν γιος του Αντώνη,
Αντώνη μου

Δεν υπάρχουν σχόλια: